תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 17/07/2010

טיסני דאון השלכה דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 4000 בת ים דוד וורסין 1

3253 בת ים גיל שירעז 2

57 בת ים חיים דדוש 3

הטבלה נערכה ב - 20/07/2010