דוח ביניים טיסנאי השנה בדאוני רדיו שהייה (3מתוך4) F3J

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

299.92 100.00 99.85 100.00 99.92 ארסוף אלדד מנהיים 1

299.20 86.78 99.80 99.53 99.87 תל אביב רועי דור 2

295.85 79.45 100.00 95.85 100.00 גבעת אלה ספי שחרור 3

291.87 92.33 99.77 91.03 99.77 רמת השרון אורי דה סואן 4

238.10 85.05 71.39 73.15 79.90 רמת גן יוסי פוקס 5

99.37 0.00 0.00 0.00 99.37 בת ים איתן רוטברט 6

99.35 0.00 0.00 0.00 99.35 באר שבע אריאל מאיר 7

הטבלה נערכה ב - 14/09/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F3J 06/03/2010 1

תחרות ארצית F3J 10/04/2010 2

אליפות ישראל בדאוני רדיו F3J 08/05/2010 3

תחרות ארצית F3J 19/06/2010 4