תחרות ארצית F3J 10/04/2010

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4000 ארסוף אלדד מנהיים 1

0.7500 99.53 3981 גבעת אלה רועי דור 2

95.85 3834 גבעת אלה ספי שחרור 3

91.03 3641 רמת השרון אורי דה סואן 4

73.15 2926 רמת גן יוסי פוקס 5

הטבלה נערכה ב - 21/04/2010