תחרות גמר F3J 16/10/2010

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4999 ארסוף אלדד מנהיים 1

99.74 4986 רמת השרון אורי דה סואן 2

99.06 4952 תל אביב רועי דור 3

90.62 4530 גבעת אלה ספי שחרור 4

הטבלה נערכה ב - 18/10/2010