תחרות ארצית F3C 17/04/2010

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 פתח תקווה אביב לוי 1

99.70 1994 מרכז חן צרפתי 2

הטבלה נערכה ב - 21/04/2010