תחרות ארצית F3C 08/05/2010

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 מרכז חן צרפתי 1

98.65 1973 פתח תקווה אביב לוי 2

75.15 1503 רמת השרון נועם סנדרוב 3

הטבלה נערכה ב - 10/05/2010