דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה במסוקי אוירובטיקה F3C

סה"כ 2 1 סניף שם מקום

100.00 100.00 99.70 מרכז חן צרפתי 1

100.00 98.65 100.00 פתח תקווה אביב לוי 1

75.15 75.15 0.00 רמת השרון נועם סנדרוב 3

הטבלה נערכה ב - 07/12/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F3C 17/04/2010 1

תחרות ארצית F3C 08/05/2010 2