תחרות ארצית F2D 16/10/2010

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4 חדרה ואדים זאיקין 1

0.6667 75.00 3 מרכז אולג רדיונוב 2

50.00 2 רעננה פיטר בביאק 3

25.00 1 חדרה ולרי פולסקי 4

הטבלה נערכה ב - 18/10/2010