דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים קרב F2D

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 חדרה ואדים זאיקין 1

195.00 60.00 75.00 40.00 60.00 מרכז אולג רדיונוב 2

165.00 80.00 25.00 60.00 20.00 חדרה ולרי פולסקי 3

160.00 0.00 0.00 80.00 80.00 קרית גת רומן פריידלין 4

50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 רעננה פיטר בביאק 5

הטבלה נערכה ב - 07/12/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2D 13/03/2010 1

תחרות ארצית F2D 08/05/2010 2

תחרות ארצית F2D 16/10/2010 3

אליפות ישראל בטיסני כבלים קרב F2D 20/11/2010 4