אליפות ישראל בטיסני כבלים קרב F2D 20/11/2010

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

80.00 4 חדרה ולרי פולסקי 2

60.00 3 מרכז אולג רדיונוב 3

הטבלה נערכה ב - 30/11/2010