תחרות ארצית F2D 13/03/2010

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

0.7500 80.00 4 קרית גת רומן פריידלין 2

60.00 3 מרכז אולג רדיונוב 3

40.00 2 קרית גת סיגלית גרינברג 4

20.00 1 חדרה רומן פולסקי 5

הטבלה נערכה ב - 17/03/2010