תחרות ארצית F2D 08/05/2010

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

0.6667 80.00 4 קרית גת רומן פריידלין 2

60.00 3 חדרה רומן פולסקי 3

40.00 2 מרכז אולג רדיונוב 4

הטבלה נערכה ב - 11/05/2010