תחרות ארצית בטיסני קרב כבלים F2DS 18/12/2010

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4 חדרה ואדים זאיקין 1

75.00 3 מרכז אולג רדיונוב 2

50.00 2 אורח וניאשקין אדוארד 3

25.00 1 חדרה ולרי פולסקי 4

הטבלה נערכה ב - 26/12/2010