תחרות ארצית בטיסני קרב כבלים F2DS 03/04/2010

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

0.7500 80.00 4 מרכז אולג רדיונוב 2

60.00 3 רעננה פיטר בביאק 3

40.00 2 חדרה רומן פולסקי 4

20.00 1 קרית גת סיגלית גרינברג 5

הטבלה נערכה ב - 07/04/2010