תחרות ארצית F2B 28/08/2010

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 75.73 992 פתח תקווה גלעד זעירא 1

72.98 956 אורח ויקטור מלישב 2

0.7500 70.92 929 רעננה פיטר בביאק 3

70.76 927 פתח תקווה רונן איזנברג 4

69.85 915 פתח תקווה עמית שני 5

61.91 811 פתח תקווה טל גולדמן 6

54.89 719 אורח ולדימיר מבריצוק 7

הטבלה נערכה ב - 11/10/2010