דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 100.00 99.94 פתח תקווה גלעד זעירא 1

188.62 84.17 93.65 94.97 רעננה פיטר בביאק 2

183.91 90.46 93.45 89.30 פתח תקווה רונן איזנברג 3

179.65 87.41 92.24 77.68 פתח תקווה עמית שני 4

158.05 76.30 81.75 0.00 פתח תקווה טל גולדמן 5

100.00 0.00 0.00 100.00 רעננה יורם אוליאל 6

הטבלה נערכה ב - 07/12/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2B 20/03/2010 1

תחרות ארצית F2B 28/08/2010 2

אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 13/11/2010 3