תחרות ארצית F2B 28/08/2010

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

61.91 811 פתח תקווה טל גולדמן 1

הטבלה נערכה ב - 11/10/2010