אליפות ישראל ג-1 27/08/2010

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1080 ראשון לציון יהונתן שגב, עופר בן נון, עמרי סירקיס 1

986 תל אביב קובי כהן, אוהד ויספלנר, טל יצחקיאן 2

הטבלה נערכה ב - 30/08/2010