תחרות סוכות ג-1 24/09/2010

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 793 תל אביב טל יצחקיאן, אוהד ויספלנר, תום ארבל 1

הטבלה נערכה ב - 03/10/2010