תחרות שבועות ג-1 18/05/2010

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 902 תל אביב קובי כהן, תום ארבל, טל יצחקיאן 1

הטבלה נערכה ב - 23/05/2010