תחרות פסח ג-1 02/04/2010

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 833 תל אביב אוהד ויספלנר, תום ארבל, טל יצחקיאן 1

הטבלה נערכה ב - 11/04/2010