תחרות פסח ג-1 02/04/2010

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 360+ 204 נהריה גיל חגי 1

0.8333 360+ 200 חדרה אור שבת 2

0.6667 360+ 196 נהריה אברהם ברוך 3

332 חדרה ירון קרפל 4

311 תל אביב אוהד ויספלנר 5

292 תל אביב תום ארבל 6

230 תל אביב טל יצחקיאן 7

הטבלה נערכה ב - 11/04/2010