תחרות פסח ג-1 02/04/2010

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

292 תל אביב תום ארבל 1

230 תל אביב טל יצחקיאן 2

הטבלה נערכה ב - 11/04/2010