תחרות ארצית בטיסני פנים פ-1 13/03/2010

טיסני פנים פ-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 215 בת ים חיים דדוש 1

הטבלה נערכה ב - 28/03/2010