תחרות ארצית בטיסני פנים פ-2 08/05/2010

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 11 בת ים חיים דדוש 1

הטבלה נערכה ב - 23/05/2010