תחרות ארצית בטיסני פנים פ-1 08/05/2010

טיסני פנים פ-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 187 בת ים חיים דדוש 1

הטבלה נערכה ב - 23/05/2010