אליפות ישראל מ-2 28/08/2010

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2754 בת ים קובי יצחקוב, אבי אליקים, שלמה נג'רי 1

הטבלה נערכה ב - 30/08/2010