אליפות ישראל מ-2 28/08/2010

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 99 בת ים קובי יצחקוב 1

0.6667 100.00 960+ 79 בת ים אבי אליקים 2

86.88 834 בת ים שלמה נג'רי 3

70.83 680 בת ים מיקי משיח 4

הטבלה נערכה ב - 30/08/2010