תחרות חנוכה מ-2 03/12/2010

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 240 בת ים אבי אליקים 1

1.0000 240 בת ים מיקי משיח 1

1.0000 240 בת ים קובי יצחקוב 1

1.0000 240 בת ים שלמה נג'רי 1

הטבלה נערכה ב - 06/12/2010