דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון מנוע חופשי מ-2

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

500.00 100.00 94.48 100.00 100.00 100.00 100.00 בת ים אבי אליקים 1

499.38 100.00 99.38 100.00 100.00 100.00 0.00 בת ים קובי יצחקוב 2

473.44 100.00 100.00 86.88 65.63 100.00 86.56 בת ים שלמה נג'רי 3

440.37 100.00 91.04 70.83 38.23 100.00 78.50 בת ים מיקי משיח 4

209.02 0.00 93.33 0.00 0.00 61.04 54.65 קריות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 06/12/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות פסח מ-2 03/04/2010 1

תחרות שבועות מ-2 18/05/2010 2

תחילת חופש מ-2 02/07/2010 3

אליפות ישראל מ-2 28/08/2010 4

תחרות סוכות מ-2 24/09/2010 5

תחרות חנוכה מ-2 03/12/2010 6