תחרות סוכות מ-2 24/09/2010

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2821 בת ים שלמה נג'רי, קובי יצחקוב, אבי אליקים 1

הטבלה נערכה ב - 03/10/2010