תחרות סוכות מ-2 24/09/2010

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 בת ים שלמה נג'רי 1

0.7500 99.38 954 בת ים קובי יצחקוב 2

94.48 907 בת ים אבי אליקים 3

93.33 896 קריות יורי זילברשטיין 4

91.04 874 בת ים מיקי משיח 5

הטבלה נערכה ב - 03/10/2010