תחרות שבועות מ-2 18/05/2010

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 377 בת ים קובי יצחקוב 1

0.7500 100.00 960+ 360 בת ים אבי אליקים 2

100.00 960+ 292 בת ים שלמה נג'רי 3

100.00 960 בת ים מיקי משיח 4

61.04 586 קריות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 23/05/2010