תחרות פסח מ-2 03/04/2010

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2367 בת ים אבי אליקים, שלמה נג'רי, מיקי משיח 1

הטבלה נערכה ב - 11/04/2010