תחרות פסח מ-2 03/04/2010

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 893 בת ים אבי אליקים 1

0.6667 86.56 773 בת ים שלמה נג'רי 2

78.50 701 בת ים מיקי משיח 3

54.65 488 קריות יורי זילברשטיין 4

הטבלה נערכה ב - 11/04/2010