תחילת חופש מ-2 02/07/2010

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 60 בת ים קובי יצחקוב 1

0.6667 100.00 960+ 16 בת ים אבי אליקים 2

65.63 630 בת ים שלמה נג'רי 3

38.23 367 בת ים מיקי משיח 4

הטבלה נערכה ב - 07/07/2010