תחילת חופש ג-2 02/07/2010

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 540 תל אביב אוהד ויספלנר 1

1.0000 100.00 960+ 540 ראשון לציון גיורא הרצברג 1

0.8000 100.00 960+ 56 חדרה אור שבת 3

0.7000 100.00 960+ 51 רמת השרון שמוליק קופליק 4

0.6000 100.00 960+ 43 נהריה טוביה פייביש 5

100.00 960+ 40 ראשון לציון עמרי סירקיס 6

100.00 960+ 11 נהריה עזרא קראוס 7

99.69 957 נהריה אברהם ברוך 8

99.17 952 חדרה גלעד מרק 9

93.23 895 תל אביב קובי כהן 10

71.25 684 ראשון לציון גיל מיצמכר 11

הטבלה נערכה ב - 30/08/2010