תחרות חנוכה ג-2 03/12/2010

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

207 בת ים דניאל זורבסקי 1

הטבלה נערכה ב - 06/12/2010