תחרות סוכות ג-2 24/09/2010

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 ראשון לציון גיל מיצמכר, גיורא הרצברג, עמרי סירקיס 1

2869 נהריה גיל חגי, טוביה פייביש, אברהם ברוך 2

הטבלה נערכה ב - 03/10/2010