תחרות שבועות ג-2 18/05/2010

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2833 ראשון לציון גיל מיצמכר, עמרי סירקיס, יהונתן שגב 1

2.0000 2473 נהריה עזרא קראוס, אברהם ברוך, גיל חגי 2

2472 תל אביב אוהד ויספלנר, איתי שיכמן, אריאל בראון 3

2286 חדרה אור שבת, גלעד מרק, ירון קרפל 4

הטבלה נערכה ב - 23/05/2010