תחרות שבועות ג-2 18/05/2010

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 343 תל אביב אוהד ויספלנר 1

0.9231 100.00 960+ 326 חדרה אור שבת 2

0.8462 100.00 960+ 308 רמת השרון שמוליק קופליק 3

0.7692 100.00 960+ 267 ראשון לציון גיל מיצמכר 4

0.6923 100.00 960+ 253 חדרה גלעד מרק 5

0.6154 100.00 960 ראשון לציון עמרי סירקיס 6

0.5385 98.33 944 נהריה עזרא קראוס 7

95.10 913 ראשון לציון יהונתן שגב 8

94.48 907 ראשון לציון גיורא הרצברג 9

92.29 886 נהריה אברהם ברוך 10

86.88 834 תל אביב איתי שיכמן 11

70.63 678 תל אביב אריאל בראון 12

66.98 643 נהריה גיל חגי 13

38.13 366 חדרה ירון קרפל 14

הטבלה נערכה ב - 23/05/2010