תחרות שבועות ג-2 18/05/2010

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 678 תל אביב אריאל בראון 1

הטבלה נערכה ב - 23/05/2010