תחרות פסח ג-2 03/04/2010

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2844 נהריה עזרא קראוס, טוביה פייביש, גיל חגי 1

2.0000 2816 חדרה גלעד מרק, ירון קרפל, אור שבת 2

2703 ראשון לציון גיורא הרצברג, עמרי סירקיס, יהונתן שגב 3

2539 תל אביב איתי שיכמן, אוהד ויספלנר, קובי כהן 4

הטבלה נערכה ב - 11/04/2010