תחרות פסח ג-2 03/04/2010

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 384 חדרה גלעד מרק 1

0.9286 100.00 960+ 378 חדרה ירון קרפל 2

0.8571 100.00 960+ 377 רמת השרון שמוליק קופליק 3

0.7857 100.00 960+ 341 נהריה עזרא קראוס 4

0.7143 100.00 960+ 9 תל אביב איתי שיכמן 5

0.6429 99.58 956 נהריה טוביה פייביש 6

0.5714 97.40 935 ראשון לציון גיורא הרצברג 7

96.67 928 נהריה גיל חגי 8

96.56 927 נהריה אברהם ברוך 9

94.69 909 תל אביב אוהד ויספלנר 10

94.06 903 ראשון לציון עמרי סירקיס 11

93.33 896 חדרה אור שבת 12

90.10 865 ראשון לציון יהונתן שגב 13

84.06 807 ראשון לציון גיל מיצמכר 14

69.79 670 תל אביב קובי כהן 15

הטבלה נערכה ב - 23/05/2010