תחילת חופש ג-2 02/07/2010

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2877 נהריה טוביה פייביש, עזרא קראוס, אברהם ברוך 1

2604 ראשון לציון גיורא הרצברג, עמרי סירקיס, גיל מיצמכר 2

הטבלה נערכה ב - 07/07/2010