דוח ביניים מצטבר - אליפות אירופה לנוער בטיסני ד-2 - סלובניה

2011 (3מתוך4)

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

285.89 100.00 100.00 85.89 72.69 נהריה סטסי חבין 1

284.00 88.30 95.70 100.00 36.77 תל אביב מיכאל מלר 2

221.79 54.50 72.69 82.11 66.99 הרצליה עמית קדרון 3

215.73 75.08 63.44 0.00 77.20 נהריה יאן פלדמן 4

198.71 0.00 98.71 0.00 100.00 הרצליה רועי דלאל 5

161.40 0.00 94.41 0.00 66.99 רמת גן ערן זיו 6

122.26 0.00 34.73 0.00 87.53 בת ים אור אדר 7

113.49 0.00 51.94 61.56 0.00 רעננה רעי דגני 8

90.11 0.00 90.11 0.00 0.00 נהריה אלכסנדר לובינסקי 9

73.12 0.00 73.12 0.00 0.00 ירושלים אלון מילר 10

הטבלה נערכה ב - 04/10/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות פסח ד-2 02/04/2010 1

תחרות שבועות ד-2 19/05/2010 2

אליפות ישראל ד-2 27/08/2010 3

תחרות סוכות ד-2 25/09/2010 4