דוח סופי - טיסנאי השנה במחלקת טיסני פנים F1D

סה"כ 2 1 סניף שם מקום

100.00 100.00 100.00 בת ים חיים דדוש 1

הטבלה נערכה ב - 18/01/2011

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בטיסני פנים פ-2 13/03/2010 1

תחרות ארצית בטיסני פנים פ-2 08/05/2010 2