תחרות ארצית S400 23/05/2009

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 2932 רעננה בעז ברנע 1

2677 רעננה ישראל אופק 2

הטבלה נערכה ב - 02/07/2009