תחרות ארצית S400 20/06/2009

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 3000 ארסוף אלדד מנהיים 1

2844 גבעת אלה רועי דור 2

2697 רעננה בעז ברנע 3

הטבלה נערכה ב - 31/08/2009