אליפות ישראל בגלשונים 07/11/2009

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 43 תל אביב תום ארבל 1

18 רעננה רז פרנפס 2

13 ירושלים יערה שטרנבך 3

הטבלה נערכה ב - 15/11/2009